DỊCH VỤ PHÁP LÝ

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, dự án trong và ngoài nước tại Việt Nam

 • Tư vấn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn theo hợp đồng thường xuyên cho doanh nghiệp

 • Tư vấn pháp lý và quản trị rủi ro cho doanh nghiệp

 • Tư vấn đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án bất động sản

 • Tư vấn hoạt động logistic, hàng hải, ngoại thương

 • Tư vấn giải quyết khủng hoảng doanh nghiệp và khủng hoảng truyền thông

 • Tư vấn nhân sự và hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động
 • Tư vấn pháp luật thuế, tài chính

 • Tư vấn pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh như luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, luật kinh doanh bất động sản, luật xuất nhập khẩu, luật lao động, luật hình sự, luật franchise, luật sở hữu trí tuệ, luật thuế

 • Tư vấn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) và giải quyết tranh chấp SHTT

 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, dân sự

 • Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí cho người nghèo, người nhận chính sách xã hội

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Đội ngũ chuyên gia, luật sư, luật gia, cộng sự có kinh nghiệm hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh

Viên An có đội ngũ chuyên gia, luật sư, luật gia, cộng sự có kinh nghiệm hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh với kiến thức pháp luật vững chắc, sự am hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam sâu rộng, tư duy sáng tạo đột phá đã tư vấn thành công cho nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai thành công nhiều dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư mới, tiên phong tại Việt Nam như quảng cáo, bán lẻ, vận tải, tài chính, giáo dục, bất động sản, khu công nghiệp…

Đối tác được tin cậy của cộng đồng doanh nhân

Bằng sự nhiệt thành, tính năng động, sự hiểu biết sâu sắc môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, Công ty đã trở thành một trong những đối tác được tin cậy của cộng đồng doanh nhân, khách hàng cá nhân trong và ngoài nước

Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã hoạt động rất thành công

Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã hoạt động rất thành công sau thời gian thường xuyên nhận sự tư vấn về chiến lược, quản trị và pháp lý của Công ty.