luatvienan@vienan.vn | 028 7300 6876 - 097 2757676
Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 - 12:00 - Chiều: 13:30 - 17:30

HIỆU LỰC VỀ THỜI GIAN CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Trang chủ / Kiến thức pháp luật / Trao đổi kiến thức pháp luật / HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Editor 06 Tháng Chín 2023

HIỆU LỰC VỀ THỜI GIAN CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Theo quy định tại Điều 7 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015)Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng như sau (hiệu lực về thời gian của Bộ luật Hình sự):

"1. Tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018.

2. Các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích nếu việc áp dụng có lợi hơn cho người phạm tội, cụ thể bao gồm các trường hợp sau:

- Xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng;

- Quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới;

-  Mở rộng phạm vi áp dụng án treo;

-  Miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích;

-  Các quy định khác có lợi cho người phạm tội.

Ngược lại, các điều khoản của Bộ Luật Hình sự năm 2015 không áp dụng đối với các trường hợp sau:

-  Quy định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới;

-  Hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích;

-  Quy định khác không có lợi cho người phạm tội.

 Vì việc áp dụng sẽ bất lợi cho người phạm tội nên nó không được áp dụng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định là tội phạm nhưng xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018.

3. Đối với những hành vi phạm tội đã có bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì không được căn cứ vào những quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 có nội dung khác so với các điều luật đã được áp dụng khi tuyên án để kháng nghị giám đốc thẩm; trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ khác hoặc đã kháng nghị trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì việc xét xử giám đốc thẩm phải tuân theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14.

4. Các quy định về trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại tại Bộ luật Hình sự năm 2015 không áp dụng đối với những hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018."

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 097.275.7676 để được giải đáp.

*Lưu ý:

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo; Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;