luatvienan@vienan.vn | 028 7300 6876 - 097 2757676
Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 - 12:00 - Chiều: 13:30 - 17:30

Công tác xây dựng, hoàn thiện Luật vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Trang chủ / Tin tức / Tin tức pháp luật / Công tác xây dựng, hoàn thiện Luật vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Editor 22 Tháng Năm 2024

Công tác xây dựng, hoàn thiện Luật vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Qua quá trình thực hiện từ năm 2017 đến nay, với tình hình thực tế đặt ra yêu cầu xây dựng Dự án Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hành chính và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành, áp dụng pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo thống nhất với các luật có liên quan; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Điểm mới nổi bật nhất trong dự án Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có thể kể đến là việc quy định khái quát hơn về khái niệm và các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Quy định này góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chung trong việc và giải quyết các vụ việc, vụ án có liên quan.

Ngoài ra, dự án Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn được đánh giá là sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc và nghiêm trị đối với các loại tội phạm chế tạo, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí tự chế, vũ khí thô sơ; khắc phục những kẽ hở trong pháp luật mà các đối tượng phạm tội đang lợi dụng. Làm giảm bớt loại tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong đời sống xã hội của người dân.