luatvienan@vienan.vn | 028 7300 6876 - 097 2757676
Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 - 12:00 - Chiều: 13:30 - 17:30

Góc khuất nguy hiểm nghề Luật sư (phần 2)

Trang chủ / Tin tức / Tin tức Viên An / Góc khuất nguy hiểm nghề Luật sư (phần 2)
Editor 14 Tháng Mười 2022

Góc khuất nguy hiểm nghề Luật sư (phần 2)

Luật sư là một ngành nghề quan trọng đòi hỏi nhiều phẩm chất đạo đức cũng như phải am hiểu kiến thức chuyên môn cao. Luật sư là một nghề luật do Luật sư tiến hành nhằm cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng để tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng của ngành nghề này thì nghề luật sư cũng tìm ẩn nhiều nguy hiểm.

Luật sư là một nghề rất đặc thù trong hệ thống các ngành nghề tại Việt Nam. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế cũng như địa vị xã hội mà nghề Luật sư đem lại thì những người hành nghề Luật sư cũng phải đối diện với những nguy hiểm trong quá trình hành nghề của mình