luatvienan@vienan.vn | 028 7300 6876 - 097 2757676
Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 - 12:00 - Chiều: 13:30 - 17:30

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước

Trang chủ / Kiến thức pháp luật / Trao đổi kiến thức pháp luật / Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước
Editor 08 Tháng Năm 2023

GIAO DỊCH TỪ 400 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN PHẢI BÁO CÁO VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

1. Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:

Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chế độ báo cáo về giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo đó, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Về việc xác định giao dịch có giá trị lớn thì Luật giao cho cho Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Cụ thể, ngày 27/4/2023, Chính phủ ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-Ttg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo đó, tại Điều 3 Quyết định 11/2023/QĐ-Ttg quy định mức giao dịch lớn phải báo cáo như sau:

Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.

Như vậy, từ ngày 01/12/2023, mức giao dịch có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên thì phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Đối tượng có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn hơn 400 triệu đồng.

Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 11/2023/QĐ-Ttg quy định đối tượng thực hiện báo cáo như sau:

Đối tượng áp dụng

Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, những đối tượng có trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị hơn 400 triệu đồng gồm:

(1) Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

- Nhận tiền gửi;

- Cho vay;

- Cho thuê tài chính;

- Dịch vụ thanh toán;

- Dịch vụ trung gian thanh toán;

- Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;

- Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;

- Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;

- Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;

- Đổi tiền.

(2) Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

- Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;

- Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;

- Kinh doanh kim khí quý, đá quý;

- Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;

- Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.

3. Thời gian gửi báo cáo giao dịch lớn cho Ngân hàng Nhà nước là khi nào?

Căn cứ Điều 37 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:

Thời hạn báo cáo

1. Đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo quy định tại Điều 25 và giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại Điều 34 của Luật này trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong trường hợp báo cáo bằng dữ liệu điện tử; trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong trường hợp báo cáo bằng văn bản giấy.

2. Đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch đáng ngờ quy định tại Điều 26 của Luật này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch hoặc trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày đối tượng báo cáo phát hiện được giao dịch đáng ngờ.

3. Trường hợp phát hiện giao dịch đáng ngờ do khách hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội phạm thì đối tượng báo cáo phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.

Như vậy, đối tượng báo cáo phải báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong trường hợp báo cáo bằng dữ liệu điện tử;

Và trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong trường hợp báo cáo bằng văn bản giấy.

Quyết định 11/2023/QĐ-Ttg có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.