luatvienan@vienan.vn | 028 7300 6876 - 097 2757676
Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 - 12:00 - Chiều: 13:30 - 17:30

Trang chủ / Kiến thức pháp luật / Trao đổi kiến thức pháp luật / Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký bao nhiêu lần?
Editor 12 Tháng Mười Hai 2022

Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký bao nhiêu lần?

Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký bao nhiêu lần?
1. Các loại Hợp đồng lao động.
Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 có hai loại hợp đồng lao động, bao gồm:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
Do đó, Người lao động khi thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động cần lưu ý loại hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi theo đúng quy định.
2. Giới hạn số lần ký kết Hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Căn cứ khoản 2 Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019, khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì:
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;
- Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
- Ký hợp đồng mới trong thời hạn quy định: Được ký thêm 01 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Như vậy, có thể thấy, hợp đồng lao động không xác định thời hạn thông thường chỉ được ký tối đa 02 lần.
Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây các bên có thể ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn:
- Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Sử dụng người lao động cao tuổi;
- Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.
3. Chế tài đối với Người sử dụng lao động trong trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn quá số lần quy định.
Như đã phân tích, trừ một số trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động chỉ được yêu cầu người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa 02 lần.
Trước đây, một số doanh nghiệp đã “lách luật” bằng cách ký phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi thời hạn hợp đồng lao động. Tuy nhiên, với quy định mới tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2019, phụ lục hợp đồng lao động được quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
Vì vậy, nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm các quy định trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP với lỗi không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt như sau:
- Phạt từ 02 - 05 triệu đồng: Vi phạm từ 01 - 10 người lao động;
- Phạt từ 05 - 10 triệu đồng: Vi phạm từ 11 - 50 người lao động;
- Phạt từ 10 - 15 triệu đồng: Vi phạm từ 51 - 100 người lao động;
- Phạt từ 15 - 20 triệu đồng: Vi phạm từ 101 - 300 người lao động;
- Phạt từ 20 - 25 triệu đồng: Vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn buộc phải giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động theo quy định.
Người lao động khi tham gia giao kết hợp đồng lao động cần chú ý quy định nêu trên để đảm bảo quyền lợi của bản thân. Người sử dụng dụng lao động cần chú ý thực hiện giao kết hợp đồng lao động đúng quy định để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính và những tranh chấp phát sinh.