luatvienan@vienan.vn | 028 7300 6876 - 097 2757676
Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 - 12:00 - Chiều: 13:30 - 17:30

Trang chủ / Kiến thức pháp luật / Trao đổi kiến thức pháp luật / THỜI HẠN TẠM GIAM TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA
Tạm giam
Editor 03 Tháng Mười Một 2022

THỜI HẠN TẠM GIAM TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA

Tạm giam là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2021 (“BLTHHS”) về các biện pháp ngăn chặn thì:

Để kịp thời ngăn chặn tội phạm; hoặc khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử; hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để bảo đảm thi hành án; cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phạm vi thẩm quyền của mình có thể áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt, tạm giữ, tạm giam; bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Như vậy tạm giam là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; khi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn này, người bị tạm giam bị cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất địnhj bị hạn chế một số quyền con người, quyền công dân như quyền tự do thân thể, cư trú, đi lại …

Cách tính thời hạn tạm giam

Thời gian tạm giam sẽ được áp dụng theo hành vi phạm tội, hành vi phạm tội càng nguy hiểm cho xã hội thì thời hạn áp dụng càng dài. Việc quy định như vậy nhằm bảo đảm cho việc điều tra vụ án. Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Gia hạn tạm giam để điều tra

Trong trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tam giam, CQĐT phải có văn bản đề nghị VKS gia hạn tạm giam.Việc gia hạn tạm giam được quy định như: đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 01 tháng; đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 02 tháng; đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 03 tháng; đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Trường hợp cần thiết đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. Trường hợp thời hạn gia hạn tạm giam quy định tại khoản này đã hết mà chưa thể kết thúc việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn thêm một lần nhưng không quá 01 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 02 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trường hợp đặc biệt đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia mà không có căn cứ để hủy bỏ biện pháp tạm giam thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định việc tạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra.

Trường hợp vụ án phải phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại, mà có căn cứ theo quy định của BLTTHS cần phải tạm giam thì thời hạn tạm giam để phục hồi điều tra, điều tra bổ sung không được quá thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 174 BLTTHS.

Thời hạn tạm giam để điều tra được tổng hợp cụ thể theo bảng tính sau:

Loại tội

Thời hạn

Ít nghiêm trọng

Nghiêm trọng

Rất nghiêm trọng

Đặc biệt nghiêm trọng

Các tội xâm phạm ANQG

Nghiêm trọng

Rất nghiêm trọng

Đặc biệt nghiêm trọng

Lần đầu

≤ 2 tháng

≤ 3 tháng

≤4 tháng

≤4 tháng

≤ 3 tháng

≤4 tháng

≤4 tháng

Gia hạn lần 1

≤ 1 tháng

≤ 2 tháng

≤ 3 tháng

≤4 tháng

≤2 tháng

≤3 tháng

≤4 tháng

Gia hạn lần 2

     

≤4 tháng

≤4 tháng

(thẩm quyền VT VKSND Tối cao)

≤4 tháng

(thẩm quyền VT VKSND Tối cao)

≤4 tháng

Gia hạn lần 3

     

≤4 tháng

(thẩm quyền VT VKSND Tối cao)

≤ 1 tháng

(thẩm quyền VT VKSND Tối cao)

≤2 tháng

(thẩm quyền VT VKSND Tối cao)

≤4 tháng

(thẩm quyền VT VKSND Tối cao)

Gia hạn lần 4

 

         

≤4 tháng

(thẩm quyền VT VKSND Tối cao)

Đặc biệt

         

Trường hợp đặc biệt có thể gia hạn đến khi kết thúc điều tra

(thẩm quyền VT VKSND Tối cao)

Trường hợp đặc biệt có thể gia hạn đến khi kết thúc điều tra

(thẩm quyền VT VKSND Tối cao)

Tối đa

3 tháng

5 tháng

7 tháng

16 tháng

10 tháng

13 tháng

20 tháng

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 097.275.7676 để được giải đáp.

*Lưu ý:

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo; Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.